Seksuele voorlichting basisschool

Seksuele voorlichting basisschool

Kinderen ontdekken seksualiteit tegenwoordig op steeds jongere leeftijd. De eerste seksuele ervaringen vinden vaak al voor het 16e levensjaar plaats. Veel ouders vinden het moeilijk en vinden zichzelf niet bekwaam genoeg om met hun kinderen te praten over seksuele voorlichting.

Met ingang van 2012 zijn de thema’s seksualiteit en seksuele diversiteit echter toegevoegd aan het basisonderwijs. Dit betekent dat op vrijwel elke basisschool seksuele voorlichting wordt gegeven. Seksuele voorlichting op de basischool is belangrijk. Veel kinderen krijgen op vroege leeftijd informatie over sekualiteit te verwerken van de televisie, internet, tijdschriften, films of games.

Deze vormen van media kunnen kinderen een verkeerd beeld geven over seksualiteit. Door kinderen op jonge leeftijd op de basisschool bekend te maken met thema’s over seksualiteit krijgen ze betrouwbare informatie. Hierdoor durven kinderen hier eerder in gesprek over te gaan, krijgen ze een betere weerbaarheid en gaan kinderen op een respectvolle manier met elkaar om.

Betere omgang door seksuele voorlichting op basisschool

Vaak wordt de basis van seksuele voorlichting in groep 8 gelegd, alhoewel er op sommige basisscholen ook in eerdere klassen voorzichtig over gepraat kan worden. Enkele basisscholen zijn bij wijze van proef al eerder gestart met dergelijke lessen. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen dankzij de seksuele voorlichting op de basisschool op een respectvollere manier met elkaar omgaan.

De omgang tussen jongens en meisjes verloopt beter en de kinderen blijken veel assertiever dan de kinderen die nog geen seksuale voorlichting op de basisschool hebben gehad. Ook op het gebied van seksuele diversiteit is er winst behaald.

Kinderen kijken positiever tegenover homoseksualiteit. Door seksuele voorlichting in groep 8 te geven zijn kinderen beter voorbereid op de puberteit. Het vervolg wordt vervolgens als seksuele voorlichting op middelbare school gegeven. Vaak gebeurd dit in de brugklas en wordt de bestaande kennis verder uitgebreid om kinderen een goede start te laten maken op weg naar het volwassen worden.

Wanneer? Zorg ervoor dat de kinderen voldoende seksuele voorlichting krijgen voor de puberteit.
Wat? Leer kinderen regels, respect en de juiste houding ten opzichte van seksualiteit uit.
Hoe? Zorg voor een open houding ten opzichte van seksuele diversiteit.