Seksuele gevoelens

Heeft je kind seksuele gevoelens en vind je seksuele opvoeding een lastige zaak? Dan is het verstandig dat je dit artikel goed doorleest. Het begint vaak allemaal met uitstel gedrag, maar de seksuele gezondheid van je kinderen zijn ontzettend belangrijk. Het laatste wat je wilt is dat je kinderen later seksuele problemen ondervinden of seks niet leuk gaan vinden.

Hedendaags zijn de seksuele prikkels van buitenaf zo groot dat het gevaar bestaat dat opgroeiende kinderen vaak heel oppervlakkig gaan denken over het hebben van seksuele contacten. Zo stijgen de tienerzwangersschappen de laatste jaren schrikbarend, maar wanneer begint de seksuele vorming en de voorlichting ervan?

De seksuele voorlichtingsboeken en centrale rol van de ouders

Allebei de ouders hebben een centrale rol bij de seksuele opvoeding en seksuele weerbaarheid van hun kinderen. Dit is dan ook een onderwerp wat je als ouderen niet aan anderen kan overlaten zoals de school.

Ouders vinden de seksuele vorming basisonderwijs dan vaak ook zeer belangrijk, maar ondanks ze zich misschien wat ongemakkelijk kunnen voelen, om hun kinderen voorlichting te geven over de seksuele gevoelens van een kind. In ieder geval met ze praten over alle aspecten van seksualiteit.

Seksuele vorming: wat is goed voor het kind zelf?

Het is voor een kind beter dat het zijn eerste seksuele lessen en voorlichting van zijn ouders of vertrouwenspersoon heeft ontvangen, dan dat het kind op school in de lessen biologie alles voor het eerst hoort. Hierdoor wordt de seksuele weerbaarheid van uw kind ook beter door.

Veel ouders hebben tijdens hun eigen jeugdjaren onvoldoende of geen opvoeding gekregen op het gebied van seksuele voorlichting. Veel ouders hebben misschien wel van een zeer strenge opvoeding genoten en andere ouders vrezend at het bespreken over seksuele zaken het de kinderen juist aanzet tot seksueel gedrag. Het is altijd gezond om over de seksuele gevoelens van je kinderen te praten samen met je kinderen.

Wanneer? Zorg ervoor dat de kinderen voldoende seksuele voorlichting krijgen voor de puberteit.
Wat? Leer kinderen regels, respect en de juiste houding ten opzichte van seksualiteit uit.
Hoe? Zorg voor een open houding ten opzichte van seksuele diversiteit.